Tävlingens vinnare 2021

Ackrediteringsblankett

Vi ber vänligen alla mediarepresentanter att använda sig av vår ackrediteringsblankett.

Blanketten kommer att aktiveras snart.


Media Info

Monica Johnson
Producent
monica.johnson@panulacompetition.fi

Press bilder

Pressmeddelanden

Pressmeddelande 9.1.2024

IX JORMA PANULA INTERNATIONELLA KAPELLMäSTARTäVLING 3-7.9.2024.

Viljo och Maire Vuorios Stiftelse har påbörjat processen med att förbereda den nionde Jorma Panula Internationella kapellmästartävlingen 3-7.9.2024, som år 2024 ändrar tidpunkt från november till första veckan i september. Tanken är att kunna ta tillvara en del av den vackra omgivningen som Vasaregionen erbjuder och arrangera evenemanget innan symfoni-orkestrarnas egentliga höstsäsong påbörjas. Tävlingen arrangeras i Vasa stadshus.

Professor Jorma Panula har igen valt ut namnstarka medlemmar till juryn från olika länder att bedöma de tävlande. Förutom honom själv, så kommer i juryn att medverka, professor Ed Spanjaard från Nederländerna, kapellmästarna Maria Badstue från Danmark, Vytautis Lukočius från Litauen och Mikko Franck från Finland. Samtliga jurymedlemmar är internationellt uppskattade och med lång erfarenhet av och undervisning i orkesterdirigering. Musikdirektör Michael Claussen kommer att vara sekreterare för juryn under tävlingen.

Tävlingen riktar sig till kapellm ästare inom hela EU, Norden, England och Schweiz. Åldersgränsen är 40 år. Ansökningstiden till tävlingen öppnas den 1.12.2023 och avslutas 29.2.2024. Till tävlingen antas 20 tävlande. Sedan år 2003 har Vasa Stadsorkester och Jyväskylä Sinfonia varit tävlingsorkestrar, så också år 2024.

Ansökningarna kommer att tas emot via hemsidan https://panulacompetition.fi.

Ansökningsplattformen öppnar den 1.12.2023. Repertoaren är redan synlig på sidan och solisterna kommer att presenteras i slutet av oktober.

JORMA PANULA MINIKAPU – kapellmästartävling 4 – 7.8.2024

Professor Panula introducerar år 2024 en ny kapellmästartävling för unga, Jorma Panula Minikapu -kapellmästartävling 4-7.9.2024. Tävlingen riktar sig till finländska och utländska studerande i Finland och kommer att löpa samtidigt som den internationella tävlingen i Vasa, men är ett par dagar kortare. Som orsak nämner Maestro Panula att han vill ytterligare befrämja intresset bland unga musikstuderande att lära sig orkesterdirigering. Åldersgränsen för de sökande är 20 år och ansökningstiden till denna tävling är 1.1 - 29.2.2024. Till tävlingen antas åtta tävlande. Tävlingsorkester kommer att vara Wasa Sinfonietta. Till jurymedlemmar har utsetts professor Atso Almila, som ordförande och kapellmästarna Jukka Iisakkila och Ville Mankkinen. Repertoaren är synlig på hemsidan.

Det långsiktiga arbetet med undervisning i orkesterdirigering som professor Panula utför har också gett fantastiska resultat. Finlands kanske viktigaste exportprodukt inom kultur är finländska kapellmästare som turnerar världen över. De flesta har fått undervisning av Maestro Panula.


Kontaktuppgifter

Monica Johnson
Producent
+358 (0)50 911 33 49
monica.johnson@panulacompetition.fi

Tävlingskansliet finns i Vasa Stadshus under tävlingsperioden.
Gatuaddress: Senatsgatan 1, 65100 VASA
Post address: PO Box 3, FI-65101 VASA
info@panulacompetition.fi
panulacompetition.fi